website templates

 

Gradnja gozdnih vlak

Uredimo vam izgradnjo ali popravilo gozdne vlake.

Izgradnjo in popravilo gozdnih vlak izvajamo z dobro opremljenimi in strokovno podkovanimi podizvajalci. Po dogovoru uredimo tudi vso potrebno dokumentacijo, za gradnjo ali rekonstrukcijo gozdne vlake.

Uredimo vam tudi agromelioracije in ostalo gozdno infrastrukturo namenjeno gospodarjenju z gozdovi.

Dela izvajamo skladno z gozdnogospodarskimi načrti tako, da je naravno okolje čim manj prizadeto.


Naslov

Marcomp d.o.o.
Dražgoše 31
4228 Železniki

Kontakt

E-NASLOV: a.marenk@siol.net

TELEFON:
Andrej Marenk
041 621 733
Matej Marenk
041 208 384